Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Čo viete i neviete o podielových fondoch

Investovanie do fondov upravuje zákon č. 563/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Podielový fond tak predstavuje spoločný majetok podielnikov. Tento majetok spravuje správcovská spoločnosť, ktorá vydáva podielové listy fyzickým i právnickým osobám. Rozloženie investičného rizika je hlavnou výhodou investovania do podielových fondov.

Čítajte viac o podielových fondoch v Sprievodcovi svetom podielových fondov

Do akých podielových fondov investovať?

Pri investovaní do podielových fondov je dôležité poznať rozdiel medzi otvoreným a uzavretým podielovým fondom.

Otvorený podielový fond

  • pri otvorenom podielovom fonde hovoríme o tzv. neukončenej emisii, ktorá umožňuje, že každý deň investori nakupujú a predávajú investičnej spoločnosti späť dopredu neznámi počet podielových listov. Majiteľ podielových listov môže tak spoločnosti svoje listy predať kedykoľvek. Hlavnou výhodou tohto typu podielových fondov je vysoká likvidita.

Uzavretý podielový fond

  • s uzavretá forma je u podielových fondoch zriedkavejšia. Podielový fond vydá dopredu buď známe množstvo podielových listov alebo sa určí doba, počas ktorej môžu byť podielové listy vydávané. Takýto fond sa vytvára na dobu určitú a v priebehu živostnosti fondu neodkupuje podielové listy od podielnikov. Zmysel fondu spočíva vo vyplácaní dividend alebo zhodnotenej investovanej čiastky po uplynutí životnosti fondu.
Podľa toho, do akých cenných papierov podielové fondy investujú, členíme fondy na:

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz