Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

O investovaní do podielových fondov

Máte voľné finančné prostriedky, ktoré by chceli investovať? Trh ponúka mnoho alternatív. Jednou z nich je investícia do fondov. Pri investovaní v podielových fondoch dochádza k obchodovaniu s podielovými listami. 

Čo je podielový list?

Podielový list predstavuje cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.

Pri obchodovaní s podielovými listami tak môžete získať jednak zisk z predaja podielových listov a taktiež výnos - dividendu za to, že vlastníte časť majetku fondu.

Ako sa určuje cena podielového listu?

Cena podielového listu sa určí ako súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu. Za takúto aktuálnu cenu môže spoločnosť vydávať podielové listy maximálne 3 mesiace od dátumu, kedy ich začala vydávať.

Viac o investovaní do podielových fondov sa dočítate s sekcii O podielových fondoch

Alternatívy v investovaní

Podielové fondy však nie sú jediným spôsobom, kam investovať svoje finančné prostriedky. Pre tých, ktorí sa neboja rizika, bude určite zaujímavé investovanie do akcií. Zaujímavé sú iste i špekulácie na rast alebo pokles cudzích zahraničných mien.

O alternatívach v investovaní sa dočítate v sekcii Možnosti investovania

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz