Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Fondy tretieho dôchodkového piliera - dobrovoľné

Doplnkové dôchodkové sporenie, často označované aj ako penzijné pripoistenie, predstavuje formu sporenia slúžiacu k zaisteniu dostatočných finančných prostriedkov pre obdobie dôchodku. Jedná sa o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa.

Klient sa pri uzatvorení zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej DDS) zaväzuje pravidlene prispievať na svoj osobný účet vedení v danej poisťovni. DDS zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa mu vyplácať doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a v dávkovom pláne.

Obvykle si toto sporenie uzatvárajú zamestnanci, ktorých zamestnávateľ je taktiež prispievateľom. No zákon umožňuje uzavrieť doplnkové dôchodkové sporenie každej fyzickej osobe po dovŕšení 18 rokov.

Účastníkom sporenia môže byť aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ platí príspevky svojim zamestnancom v lehote splatnosti  a spôsobom uvedeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z vymeriavaceho základu zamestnanca. Práve príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia sa stávajú čoraz obľúbenejším benefitom, ktorý zamestávatelia radi poskytujú svojím zamestnancom.

Po splenení zákonom stanovených podmienok a tiež podmienok uvedených v dávkovom pláne Vám z nasporených prostriedkov  DDS vyplatí:

 • doplnkový starobný dôchodok
  • o doživotný
  • o dočasný
 • doplnkový výsluhový dôchodok
  • o doživotný
  • o dočasný
 • jednorázové vyrovnanie
 • odstupné

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz