Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Fodny druhého dôchodkového piliera

Každá dôchodková správcovská spoločnosť spravuje tri typy dôchodkových fondov:

  • rastový dôchodkový fond – najrizikovejší fond s predpokladom najvyššieho výnosu
  • vyvážený dôchodkový fond – zabezpečuje stabilný výnos pri primeranej miere rizika
  • konzervatívny dôchodkový fond – fond s najnižšou mierou rizika avšak s najnižším predpokladaným výnosom v dlhodobom horizonte
V rámci uvedených fondov si musíte vybrať jeden, prostredníctvom ktorého budete svoje peniaze na osobnom dôchodkovom účte investovať. Uvedené typy fondov sa odlišujú investičnou stratégiou.

Dôchodkový fond si môžete zmeniť. Rovnako i môžete kontrolovať stav na Vašom osobnom dôchodkovom účte. Prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte sú Vašim majetkom a v prípade smrti pripadnú osobám, ktoré ste určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že v zmluve tieto osobu nie sú uvedené alebo sú uvedené osoby, na ktoré nie je možné tieto prostriedky previesť, stávajú sa nasporené peniaze predmetom dedenia.

Rastový dôchodkový fond

Až 80 % majetku môže byť investovaných do akcií

Rastový fond je považovaný za najrizikovejší, no z dlhodobého hľadiska má predpoklady na najvyšší výnos spomedzi dôchodkových fondov. Výnosnosť tohto fondu je zabezpečená investovaním do akcií. Keďže je nutné počítať s možnými výkyvmi hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde, zákon o starobnom dôchodkovom sporení povoľuje investovať vo fonde len sporiteľom, ktorí majú do dôchodku viac ako 15 rokov.

Vyvážený fond

Až 50 % majetku môže byť investované do akcií a minimálne 50 % musí byť investovaných do dlhopisov a peňažných investícií

Vyvážený dôchodkový fond  je možné považovať za menej rizikový oproti rastovému. Je to v dôsledku podmienky investovania do dlhopisov a peňažných investícií. Tieto cenné papiere poskytujú svojmu „investorovi – veriteľovi“ väčšiu istotu, ktorá je  ale podmienená nižším výnosom. Aj tu zákon o starobnom dôchodkovom sporení povoľuje investovať len sporiteľom, ktorí majú do dôchodku minimálne 7 rokov.

Konzervatívny fond

Majetok môže byť investovaný len do dlhopisov a peňažných investícií, celý majetok musí byť zabezpečený voči menovému riziku

Tento fond je považovaný za najmenej rizikový, keďže celý majetok je investovaný do „bezpečných“ cenných papierov. Najvyššia bezpečnosť však znamená v dlhodobom horizonte najnižší výnos. Je určený predovšetkým sporiteľom, ktorí sú pri investovaní konzervatívnejší.
Tí účastníci dôchodkového poistenia, ktorí sa stávajú automaticky sporitelia (čerství absolventi SŠ a VŠ) a DSS mu býva určená Sociálnou poisťovňou bývajú taktiež zaradení prvotne „pod investovanie“ do konzervatívneho fondu.

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk Register mf.cz